TarievenEerste behandeling of 60 min: 70 euro.

Vervolgbehandeling of 45 min: 55 euro

Vergeten afspraak: 40 euro. Twee dagen voor uw afspraak krijgt u een herinneringsmail. Indien u de afspraak toch niet kan nakomen, gelieve ons 24u op voorhand te verwittigen. Indien dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt u 40 euro aan te rekenen. Ziekte of overmacht zijn hierbij uiteraard uitzonderingen.